سجاد پوراحمد

امنیت / ارتقا پیج اینستاگرام

ملیت:          ایران
آدرس:          گیلان – رشت – کوچصفهان
تلفن:           09112473340
ایمیل:          sajad.porahmad1@gmail.com

اینستاگرام      instagram.com/sajadporahmad_official

واتساپ         wa.me

سجاد پوراحمد
سجاد پوراحمد – امنیت اینستاگرام

کارهایی که در اینستاگرام انجام می دهم

1. پیاده سازی راهکارهای امنیتی برای پیج ها و رشد تخصصی

2 . طراحی و اجرای راهکارهای امنیتی برای حمایت از پیج های اینستاگرامی و جلوگیری از هک شدن آن ها

3 . ارزیابی آسیب پذیری های احتمالی در پیج های اینستاگرامی و ارایه راهکارهای بهبود امنیتی

4 . مشاوره و آموزش کاربران پیج های اینستاگرامی در مورد راهکارهای امنیتی و جلوگیری از هک شدن

تجارب کاری

سوابق شغلی سجاد پوراحمد پیاده سازی راهکارهای امنیتی برای پیج های اینستاگرام و جلوگیری از هک شدن و رشد تخصصی پیج های اینستاگرامی است

 

تحصیلات

من دارای مدرک کاردانی معماری گرایش نقشه کشی از دانشگاه علمی کاربردی تنکابن می باشد.